• Phần mềm bán hàng, Phần mềm quản lý bán hàng Vtex

  •   HÀ NỘI - 0986.354.136 - 0982.998.192     TP.HCM - 0937.585.691
  • Phần mềm quản lý bán hàng

quản lý thu chi


Phần mềm quản lý thu chi, quỹ tín dụng  VtexCash

Phần mềm quản lý thu chi, quỹ tín dụng VtexCash

1,000,000

Phần mềm quản lý quỹ thu chi (Kế toán cơ bản)
-
Thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ,quản lý thu chi  gia đình......
- Lập phiếu thu  từ nguồn thu vào quỹ tiền mặt
- Lập phiếu chi cho công việc từ quỹ tiền mặt
- Liệt kê danh sách phiếu thu chi theo công việc, theo thành viên, theo quỹ chi
- Tổng hợp thu chi tại thời điểm hoặc bất cứ thời điểm nào
- Biểu đồ thu chi qua các ngày, tháng , năm
 Phiên bản miễn phí hoàn toàn, không hạn chế thời gian sử dụng

tải /FileUpload/DocUser/VtexCashSetup.rar miễn phí